• baneroki.jpg
  • banerserwis.jpg
  • banertoner.jpg

Gwarancyjny serwis OKI

W przypadku jakichkolwiek nieprawidłowości w funkcjonowaniu urządzeń OKI

prosimy o zgłoszenie reklamacji do OKI Systems (Polska) Sp. z o.

 

PROCEDURA ZGŁASZANIA NIESPRAWNEGO SPRZĘTU

 

1. Przygotuj:

a) nazwę urządzenia

 

b) numer seryjny urządzenia 

Numer seryjny jest unikalną sekwencją cyfr i/lub liter, która służy do identyfikacji urządzenia.

 

Można go znaleźć w jednym z poniższych miejsc:

  • z tyłu urządzenia,
  • z lewej lub prawej strony,
  • pod górną pokrywą
 

c) datę zakupu

d) objawy uszkodzenia lub niepoprawnej pracy

 

2. Zadzwoń na bezpłatną Infolinię Serwisową

 

800- 12-00-66

 

Reklamacje przyjmowane są w dni robocze (poniedziałek - piątek) w godzinach 9 - 13 oraz 14 - 17.

Zgłaszając reklamację prosimy o podanie: (a) nazwy urządzenia (b) numeru seryjnego urządzenia (znajdującego się na obudowie) (c) daty zakupu (d) objawów uszkodzenia lub niepoprawnej pracy.

3. Po wstępnej diagnozie telefonicznej, jeżeli będzie to konieczne, Autoryzowany Punkt Serwisowy OKI otrzyma zlecenie usunięcia usterki w serwisie lub w miejscu zainstalowania urządzenia.

WSZELKIE USTERKI UJAWNIONE W OKRESIE GWARANCJI BĘDĄ USUNIĘTE:

1. przy gwarancji w serwisie - w ciągu 3 dni roboczych od daty dostarczenia urządzenia do Punktu Serwisowego. W szczególnych nieprzewidzianych okolicznościach (restrykcje importowo - eksportowe, zdarzenia losowe, itp.) termin naprawy może być wydłużony do 14 dni roboczych. Naprawione urządzenie zostanie Państwu odesłane bezpłatnie pod wskazany adres.

Reklamujący, który posiada gwarancję realizowaną w Punkcie Serwisowym, powinien na własny koszt dostarczyć urządzenie w oryginalnym opakowaniu fabrycznym. W razie braku opakowania fabrycznego, ryzyko uszkodzenia sprzętu w czasie transportu do - i z Punktu Serwisowego ponosi reklamujący. APS może w tym przypadku odmówić bezpłatnego odesłania naprawionego urządzenia.

2. przy gwarancji w miejscu zainstalowania urządzenia - w dniach roboczych przez Autoryzowany Serwis OKI w ciągu 24 godzin od momentu przyjęcia zgłoszenia. Zgłoszenia przyjęte po godz. 15 będą traktowane jako zgłoszenia przyjęte następnego dnia roboczego o godz. 9.W przypadku niemożności naprawy urządzenia w podanym powyżej czasie, zostanie Państwu zainstalowany sprzęt zastępczy o zbliżonych parametrach.

 

GWARANCJĄ NIE SĄ OBJĘTE:

1. naprawy urządzeń, w których stwierdzono:

(a) stosowanie materiałów eksploatacyjnych innych, niż produkowanych przez OKI

(b) niewłaściwą obsługę lub eksploatację niezgodną z przeznaczeniem (np. intensywność eksploatacji niezgodna z zaleceniami producenta),

(c) działania siły wyższej (pożar, powódź, wyładowanie atmosferyczne, itp.),

(d) uszkodzenia mechaniczne produktu i wywołane nimi wady,

(e) dokonywanie napraw przez osoby inne, niż Autoryzowane Punkty Serwisowe,

(f) współpracę z akcesoriami innymi, niż oryginalne akcesoria OKI (interfejsy, podajniki, rozszerzenia pamięci, itp.),

(g) brak okresowej konserwacji.

2. urządzenia, których Kartę Gwarancyjną lub numery seryjne w jakichkolwiek sposób zmieniono, zamazano lub zatarto,

3. urządzenia, w których dokonano zamiany podzespołów z innych urządzeń,

4. urządzenia, w których dokonano przeróbek lub dostrojeń.

Drukuj E-mail